034-711-878  |  Hot Line: 1178  | English
เกี่ยวกับ ตม.จว.สมุทรสงคราม ข่าวสาร/กิจกรรม งานบริการประชาชน ระบบแจ้งที่พัก ติดต่อเรา

ออกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

ภาพกิจกรรม  |  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ 30 ม.ค.2563 เวลา 09.00 น. ตม.จว.สมุทรสงคราม ร่วมกับ สาธารณสุข จว.สมุทรสงคราม ออกประชาสัมพันธ์ป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ COLONA ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวต่างชาติทราบ ณ สถานีรถไฟแม่กลอง
ตลาดร่มหุบ ตลาดธนวัท และวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
เหตุการณ์ปกติ
 ดูภาพกิจกรรมอื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติงาน/จับกุม
ภาพกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาาคีเครือข่าย ประจำปี พ.ศ.2563 โครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาาคีเครือข่าย ประจำปี พ.ศ.2563
ออกประชาสัมพันธ์เชิงรุก ออกประชาสัมพันธ์เชิงรุก
ออกให้บริการนอกสถานที่ ออกให้บริการนอกสถานที่ "ตลาดร่มหุบ"
ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา ร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนา "เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563
เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมโครงการจิตอาสา กิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ วัดบางคณฑีใน
กิจกรรมโครงการจิตอาสา กิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ วัดลาดเป้ง
ดูทั้งหมด
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
11/90 หมู่ 3 ถนนเอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000, ประเทศไทย
โทรศัพท์ 034-711-878   Email: songkhram.imm@gmail.com
หน้าแรก เกี่ยวกับ ตม.จว.สมุทรสงคราม ข่าวสาร/กิจกรรม งานบริการประชาชน ติดต่อเรา
Copyright © 2018 samutsongkhramimmigration.go.th All rights reserved. Powered by ThaiORC.com