034-711-878  |  Hot Line: 1178  | English
เกี่ยวกับ ตม.จว.สมุทรสงคราม ข่าวสาร/กิจกรรม งานบริการประชาชน ระบบแจ้งที่พัก ติดต่อเรา

บรรเทาทุกข์คนต่างชาติ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์  |  วันที่ 9 เมษายน 2563 (อ่าน 75 ครั้ง 2 เดือนที่ผ่านมา)
#บรรเทาทุกข์คนต่างชาติ!!🛂

✔️ลดภาระ Distancing
✔️ส่งเสริม Quarantine
✔️ป้องกัน กลุ่มฉวยโอกาสหลอกลวง

👮‍♂️รัฐบาลเห็นชอบตามที่ สตม.เสนอ และมีประกาศกระทรวงมหาดไทย(7 เม.ย.2563)
💢คนต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในไทยที่เดินทางไปต่างประเทศแต่เกิดสถานการณ์โควิด..ยังกลับไทยไม่ได้ในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่เดินทางออก ...ให้ขยายเวลากลับไทย จนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย ต้องรีบกลับ

💢 คนต่างชาติในไทยที่ต้องยื่นขออยู่ต่อ นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ตกค้างในไทย(TR.60/VOA /ผ.30/ผผ.30/ผผ.90/ผผ.14)ที่ครบกำหนดพำนักในไทยตั้งแต่ 26 มี.ค.63 .... ให้ขยายเวลาขออยู่ต่อและรายงานตัว 90 วัน ไปอีก 30 วัน( ถึง 30 เม.ย.63 ) หากยังไม่คลี่คลาย สตม.จะเสนอ ครม.ให้มีประกาศขยายให้ อีกคราวละ 30 วัน

💢 คนต่างชาติประเทศเพื่อนบ้าน ที่ใช้ Border Pass เข้าไทย กลับประเทศยังไม่ได้ เพราะปิดพรมแดน ... ให้ขยายเวลาอยู่ในไทย จนกว่าด่านพรมแดนเปิด... ต้องออกภายใน 7 วัน นับจากวันเปิดพรมแดน

🎯 ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิคนต่างชาติที่ยังอยากยื่นขออยู่ต่อตามปกตินะค่ะ สามารถไปขออยู่ต่อและเสียค่าธรรมเนียมตามปกติค่ะ 🛂🛃
🛫-------------------🛬
“To alleviate the sufferings of our foreign friend”

We are being more lenient in term of enforcing our law.

✔️Our policy is Distancing - Social Distancing
✔️ Supporting Quarantine Measure
✔️ Protecting from people who will exploit the situation

👮Thai Immigration proposed the policy to the government which has been announced by the Ministry of Interior (April 7, 2020)

💢Foreigner with resident permit who are abord at the moment and who cannot return to Thailand within 1 year of leaving Thailand because of the colonavirus situation, they will be granted the extension until the present restriction due to colonavirus are lifted. They will be required to return to Thailand as soon as possible after the restriction has been lifted.

💢 Foreigner who are in Thailand on Tourist VISA and cannot leave Thailand before the date of expire of their VISA from 26 March 2020, your VISA will be automatically extended for 30 days (30 April 2020). This will also apply form the 90 days report. If restriction still apply after 30 April 2020 then for the 30 days extension will be granted.

💢 For those who stay in Thailand with the Border Pass and who cannot return to their country because of borders currently close. They will be automatically granted the extension until border re-open. They will be required to leave Thailand within 7 day of the border re-opening.

#อยู่ในไทย_ให้SelfQuarantine..ด้วยนะคะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติงาน/จับกุม
ภาพกิจกรรม
การอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนด การอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนด
อ่าน 265 ครั้ง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมส่วนประกอบ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมส่วนประกอบ
อ่าน 10 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การแจ้งที่พัก ประชาสัมพันธ์การแจ้งที่พัก
อ่าน 968 ครั้ง
เรื่องดีดี ตำรวจ ตม. เรื่องดีดี ตำรวจ ตม.
อ่าน 219 ครั้ง
Romance Scam Romance Scam
อ่าน 335 ครั้ง
การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2562 การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2562
อ่าน 451 ครั้ง
สำนักพระราชวังเปิดรับสมัครจิตอาสา สำนักพระราชวังเปิดรับสมัครจิตอาสา
อ่าน 297 ครั้ง
รัฐบาลขยายเวลาอนุญาตให้คนต่างด้าวประเภทอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ รัฐบาลขยายเวลาอนุญาตให้คนต่างด้าวประเภทอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ
อ่าน 76 ครั้ง
ดูทั้งหมด
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
11/90 หมู่ 3 ถนนเอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000, ประเทศไทย
โทรศัพท์ 034-711-878   Email: songkhram.imm@gmail.com
หน้าแรก เกี่ยวกับ ตม.จว.สมุทรสงคราม ข่าวสาร/กิจกรรม งานบริการประชาชน ติดต่อเรา
Copyright © 2018 samutsongkhramimmigration.go.th All rights reserved. Powered by ThaiORC.com