034-711-878  |  Hot Line: 1178  | English
เกี่ยวกับ ตม.จว.สมุทรสงคราม ข่าวสาร/กิจกรรม งานบริการประชาชน ระบบแจ้งที่พัก ติดต่อเรา

การแจ้งรายงานตัว 90 วัน ออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์  |  วันที่ 15 กันยายน 2565 (อ่าน 34 ครั้ง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา)
📢 การแจ้งรายงานตัว 90 วัน
สำหรับชาวต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

📢 90-Day Reporting
for an alien permitted a temporary stay in the Kingdom.

📝 ข้อมูลเพิ่มเติม
Further information:
https://www.immigration.go.th/?page_id=1648

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติงาน/จับกุม
ภาพกิจกรรม
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์
อ่าน 38 ครั้ง
ดูทั้งหมด
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
229 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000, ประเทศไทย
โทรศัพท์ 034-711-878   Email: songkhram.imm@gmail.com
หน้าแรก เกี่ยวกับ ตม.จว.สมุทรสงคราม ข่าวสาร/กิจกรรม งานบริการประชาชน ติดต่อเรา
Copyright © 2018 samutsongkhramimmigration.go.th All rights reserved. Powered by ThaiORC.com