034-711-878  |  Hot Line: 1178  | English
เกี่ยวกับ ตม.จว.สมุทรสงคราม ข่าวสาร/กิจกรรม งานบริการประชาชน ระบบแจ้งที่พัก ติดต่อเรา

สารของ ผบ.ตร. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์  |  วันที่ 2 มกราคม 2566 (อ่าน 212 ครั้ง 3 เดือนที่ผ่านมา)
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2566 ผมขอส่งความสุขและความปรารถนาดีมายังข้าราชการตำรวจและครอบครัว รวมทั้งพี่น้องประชาชนด้วยความจริงใจ ตลอดปีที่ผ่านมาข้าราชการตำรวจทุกนายได้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละทั้งสติปัญญา แรงกายแรงใจ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้วย รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่พี่น้อง
ประชาชน
ในวาระศุภมงคลนี้ ผมขออาราธนาคุณพระจศรีรัตนตรัยและสิ่งคักดิ์สิทธิ์ในสากลอีกทั้งเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ข้าราชการดำรวจและครอบครัว รวมทั้งพี่น้องประชาชนจงประสบแต่ความสุขความเจริญอุดมด้วยจตุรพิธพรชัย มีสุขภาพพลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
ผลการปฏิบัติงาน/จับกุม
ภาพกิจกรรม
การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี 2565 การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี 2565
อ่าน 191 ครั้ง
การยื่นคำร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ การยื่นคำร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ
อ่าน 90 ครั้ง
พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 92 ห้ามมิให้สั่งให้ข้าราชการตำรวจที่สังกัดสถานีตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการอื่น พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 92 ห้ามมิให้สั่งให้ข้าราชการตำรวจที่สังกัดสถานีตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการอื่น
อ่าน 204 ครั้ง
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดศูนย์จัดเก็บอัตลักษณ์
อ่าน 374 ครั้ง
ร่วมพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 ร่วมพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566
อ่าน 199 ครั้ง
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งฯ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งฯ
อ่าน 193 ครั้ง
สารจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สารจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
อ่าน 187 ครั้ง
การแจ้งรายงานตัว 90 วัน ออนไลน์ การแจ้งรายงานตัว 90 วัน ออนไลน์
อ่าน 462 ครั้ง
ดูทั้งหมด
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
229 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000, ประเทศไทย
โทรศัพท์ 034-711-878   Email: songkhram.imm@gmail.com
หน้าแรก เกี่ยวกับ ตม.จว.สมุทรสงคราม ข่าวสาร/กิจกรรม งานบริการประชาชน ติดต่อเรา
Copyright © 2018 samutsongkhramimmigration.go.th All rights reserved. Powered by ThaiORC.com