(66) 34-711-878  |  Hot Line: 1178  | ภาษาไทย
ABOUT US NEWS/ACTIVITIES SERVICES SYSTEM RESIDENCE CONTACT US
Commissioner of Immigration
Bureau
Commander of Immigration
Division 3
Commander of Samutsongkhram
Immigration
Immigration Vision
History of Immigration Bureau
History of Immigration Division 3
History of Samutsongkhram
Immigration
Branch list of Immigration
Division 3

History of Samutsongkhram Immigration

ตม.จว.สมุทรสงคราม จัดตั้งขึ้นตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและขอบเขตการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2559 โดย ตม.จว.สมุทรสงคราม ได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่ของ สภ.เมืองสมุทรสงคราม (อาคารเดิม) ที่ตั้งอาคารเลขที่ 11 ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ฯ
ปัจจุบันตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่เลขที่ 229 หมู่ 3 ซอยแฝดอิน-จัน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566
Contact to Samutsongkhram Immigration
SAMUTSONGKHRAM IMMIGRATION
229 Moo 3 Tumbon Laadyai, Amper Meung, Samutsongkhram 75000, Thailand
Tel. (66) 34-711-878   Email: songkhram.imm@gmail.com
Home About Us News/Activities Services Contact Us
Copyright © 2018 samutsongkhramimmigration.go.th All rights reserved. Powered by ThaiORC.com