034-711-878  |  Hot Line: 1178  | English
เกี่ยวกับ ตม.จว.สมุทรสงคราม ข่าวสาร/กิจกรรม งานบริการประชาชน ระบบแจ้งที่พัก ติดต่อเรา
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
อัตราค่าธรรมเนียม
การขออยู่ต่อชั่วคราว
การแจ้งขออยู่เกิน 90 วัน
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
เอกสารดาวน์โหลด
คู่มือประชาชน
คู่มือแจ้งที่พักสำหรับผู้ประกอบการ
แบบฟอร์มแจ้งที่พัก ตม.30
เเบบฟอร์มการเเจ้งอยู่เกิน 90 วัน
เอกสารและเเบบฟอร์มอื่นๆ
การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ขั้นตอนการยื่นคำขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
ติดต่อเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ รับบัตรคิว นำหนังสือเดินทางพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง พบเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบเอกสาร
ชำระค่าธรรมเนียม พร้อมเปรียบเทียบปรับ (ในกรณีอยู่เกินกำหนด)
พบนายตำรวจผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ประทับตรารับคำขอ/ประทับตราตรานัดฟังผลการพิจารณา ยกเว้นกรณี
- ใช้ชีวิตปั้นปลาย
- เดิมมีสัญชาติไทย
- นักธุรกิจกลุ่ม A  เป็นต้น
(หากมีการสอบปากคำใช้เวลา 40 นาที)
คืนหนังสือเดินทางให้กับผู้มาติดต่อ ในวันฟังผล นำหนังสือเดินทางมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
 
หมายเหตุ :
ระยะเวลาดังกล่าวเฉพาะการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ไม่รวมระยะเวลารอคิวของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
229 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000, ประเทศไทย
โทรศัพท์ 034-711-878   Email: songkhram.imm@gmail.com
หน้าแรก เกี่ยวกับ ตม.จว.สมุทรสงคราม ข่าวสาร/กิจกรรม งานบริการประชาชน ติดต่อเรา
Copyright © 2018 samutsongkhramimmigration.go.th All rights reserved. Powered by ThaiORC.com