034-711-878  |  Hot Line: 1178  | English
เกี่ยวกับ ตม.จว.สมุทรสงคราม ข่าวสาร/กิจกรรม งานบริการประชาชน ระบบแจ้งที่พัก ติดต่อเรา
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ผู้บังคับบัญชา
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3
ผู้บังคับบัญชาตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ประวัติสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ประวัติกองบังคับการ
ตรวจคนเข้าเมือง 3
ประวัติตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานในสังกัด
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3

ประวัติตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม

ตม.จว.สมุทรสงคราม จัดตั้งขึ้นตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและขอบเขตการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ.2559 ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2559 โดย ตม.จว.สมุทรสงคราม ได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่ของ สภ.เมืองสมุทรสงคราม (อาคารเดิม) ที่ตั้งอาคารเลขที่ 11 ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ฯ
ปัจจุบันตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่เลขที่ 229 หมู่ 3 ซอยแฝดอิน-จัน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566
ติดต่อตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
229 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000, ประเทศไทย
โทรศัพท์ 034-711-878   Email: songkhram.imm@gmail.com
หน้าแรก เกี่ยวกับ ตม.จว.สมุทรสงคราม ข่าวสาร/กิจกรรม งานบริการประชาชน ติดต่อเรา
Copyright © 2018 samutsongkhramimmigration.go.th All rights reserved. Powered by ThaiORC.com